PROČITATI PRETHODNI NALOG ZA NABAVKU PROIZVODA PROIZVODNJE NYE.

THIS “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” TERMS OF USE AGREEMENT (“Agreement”) IS A LEGAL AND BINDING AGREEMENT BETWEEN YOU (“YOU,” “YOUR,” OR “YOURSELF”), AS THE END USER, AND “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” (“OUR,” “US,” “WE,” “KILLERSPOTS® Inc. | NYE COUNTDOWN.com, llc” OR “COMPANY”), WHICH GOVERNS YOUR USE OF OUR INTERNET-BASED MEDIA DISTRIBUTION AND DATA COLLECTION SUBSCRIPTION SERVICE (the “Service”) TOGETHER WITH ALL INFORMATION, CONTENT, PRODUCTS, MATERIALS AND SERVICES MADE AVAILABLE TO YOU BY US AND/OR THIRD PARTIES THROUGH THIS CREATIVE AUDIO/ VIDEO PRODUCTION (Collectively, the “Creative Audio/ Video Production” IE NYE CUSTOMIZED AUDIO I VIDEO COUNTDOWN). You acknowledge that by ordering any of the NYE Countdown products before December 10, 2018, that delivery of your order / the customized product(s); will not be delivered until after December 10, 2018. All orders placed after December 10, 2018 should be delivered within 72 hours of ordering via an emailed link to the email supplied to NYECountdown.com, llc. order, unless otherwise updated. You can update your email and profile on NYECountdown.com under the “MY ACCOUNT”. Questions? Email support at SUPPORT@NYECountdown.com 24 sati dnevno do januara 2, 2019.

PROSIMO PROČITAJTE OVOG UGOVORA PRE PREDUZEĆA KREATIVNOG AUDIO / VIDEO PROIZVODNJE. PRIJAVUJUĆI, NARUČITE ONLINE ILI TELEFONU, KORISTITE, ILI DRUGAČIJI PRISTUP KREATIVNOM AUDIO / VIDEO PROIZVODNJU, ILI KAKVE NJEGOVE KOMPONENTE, NA BILO ČASU, PRIHVATATE DA PROČETATE I PRODAJU OVOG UGOVORA, SAGLASIMO DA POSTANE STRANU OVOG UGOVORA I SASTOJEĆEG UGOVORA I Usklađen sa odredbama i odredbama ovog Ugovora. OVAJ KREATIVNI AUDIO / VIDEO PROIZVODNJA PONUĆUJUĆE SAMO ZA PROFESIONALNE RADIJSKE RADIJSKE KARTE, DISC JOKKE, KONSULTANTE, ETIKE, HOTELI, NIČKE, BARVE, RESTORANI, PROMOTERE I DRUGE TAKVE PROFESIONALNE LICE I / ILI ENTITETE. AKO, BILO KOJI RAZLOG, NIJE PRIHVATILI I UGOVORITE NA SVE POJEDINE I USLOVE OVOG UGOVORA, PROČITAJTE PROCES REGISTRACIJE / NARUČIŠTA I NE PRISTAJUJTE ILI KORISTITE PROIZVOD, KREATIVNU AUDIO / VIDEO PROIZVODNJU, ILI BILO KOJU MUZIKU, TEKSTU ILI OSTALI MATERIJAL DOSTUPAN KREATIVNIM AUDIO / VIDEO PROIZVODOM NA BILO ČASU.

The product(s) being registered and sold are the audio timed voice parts, the custom audio voiced parts and the video effects of the NYE Countdown Shell WITHOUT the copy written music. NYECountdown.com, llc. uses the music on the countdowns for demonstration purposes only. All custom orders will receive their voiced customized insert and a “New Year’s Eve Custom Countdown DEMO TRACK” with music at no charge. (the additional “nye demo” download is for a sample | promotional use and instructional purposes only) You must be a working professional disc jockey or nightclub to purchase the NYE Countdown. By purchasing the “NYE Shell” and customized vocal dj drop from NYECountdown.com, llc. you are agreeing to abide by all music licensing copyrights and domestic | international copyright laws and indemnify and hold harmless Killerspots.com, Inc., NYECountdown.com, llc., its affiliates, agents and producers.

All orders are ONE LICENSE – ONE DOWNLOAD that is receipt trackable and traceable by our NYECountdown.com, llc. licensing software.

JA STE STRUGNO ZABRANJENI DA DIJELUJU ILI UPLATE SVAKU I SVE PROTOKOLE PROIZVODE KILLERSPOTS.COM, Inc. & NYECOUNTDOWN.COM, llc. ONTO YOUTUBE, VIMEO, FACEBOOK, TWITTER, INSTAGRAM ili BILO KOJE DRUGE INFORMACIJE I FTP lokacije osim ako imate izričitu pisanu dokumentaciju iz našeg Odeljenja za lizing.

Svi video snimci su vodeni žigom kako bi identifikovali sva i sva kršenja. Svi prekršaji će se nastaviti i postati crni i zabranjeni od budućih kupovina.

Pravila korišćenja:

  • Ova kreativna audio / video produkcija vam se pruža kao krajnji korisnik i stoga se uopšte ne treba reproducirati, modifikovati, prilagoditi, prenijeti, prodati, iznajmiti, iznajmiti, licencirati, prenijeti, distribuirati ili na bilo koji drugi način izdati trećim licima ili izmenjeni na bilo koji način.
  • Company grants to you a non-exclusive, non-transferable, non-sub-licensable, revocable license to use the object code copy of the Creative Audio/ Video Production distributed with this Agreement (the “Copy”) along with related documentation during the term of this Agreement on a single CPU, which CPU you may change from time to time. Such license shall be terminable as provided herein.
  • Ova kreativna audio / video produkcija je sredstvo za prijem sadržaja koji kompanija dostavlja i zahtijeva da se kreira i odobri individualni račun kompanije kako bi se pretplatio na Službu. Svaki račun je ovlašćen da ga koristi samo osoba koja je kreirala račun. Pod nikakvim okolnostima račun ne sme da deli ili koristi više od jednog korisnika i takva radnja će se smatrati osnovom za onemogućavanje računa, raskidom računa ili drugim kaznenim radnjama. To podrazumijeva da vaš ID individualnog računa bude dostupan bilo kojoj drugoj osobi.
  • Potvrđujete da kompanija zadržava ekskluzivnu kontrolu nad proizvodnjom Creative Audio / Video produkcije i svim njegovim pravima intelektualne svojine. Pretplaćujući se na uslugu pružanja sadržaja koja se nudi putem Creative Audio / Video produkcije, ne postajete vlasnik. Osim ukoliko je ovde izričito predviđeno, ne dobijate nikakva prava ili licencu za patente, autorska prava, poslovne tajne ili zaštićene znakove u vezi sa Creative Audio / Video produkcijom ili njegovim sadržajem, a kompanija zadržava sva prava koja nisu izričito dodijeljena ovdje. Creative Audio / Video Production sadrži vlasničke i poverljive informacije koje su zaštićene zakonima o autorskim pravima i odredbama međunarodnog ugovora.
  • Slažete se da nećete ukloniti iz bilo koje kopije Creative Audio / Video produkcije sva obaveštenja o autorskim pravima i / ili drugim vlasničkim pravima koja se pojavljuju na produkciji Creative Audio / Video kao što je prvobitno pružio Kompanija.
  • Slažete se da nećete dekompilovati, rastavljati, dešifrirati, prevođivati, uređivati, kreirati derivativne radove, izvući ili obrnuti inženjer ili preprodavati Creative Audio / Video produkciju, ili pokušati ili pomoći drugima da uradite nijedno od gore navedenih.
  • Slažete se da ne reprodukujete, distribuirate, distribuirate, prodate, stavite na raspolaganje trećim stranama ili distribuirate ovu kreativnu audio / video produkciju nikome ili da iskoristite Creative Audio / Video produkciju u komercijalne ili nekomercijalne svrhe bez izričite prethodne pismene saglasnosti Kompanije. Svaka ovakva neovlaštena distributivna radnja predstavlja kršenje saveznog zakona o autorskim pravima pod 17 USC Odjelom 106 za koji se može smatrati odgovornim za namjerno protivpravno ponašanje, kažnjivo novčanom kaznom do stotinu pedeset hiljada dolara ($ 150,000) po prekršajnom postupku.
  • Sadržaj koji je dostavljen putem Creative Audio / Video produkcije je vlasništvo trećih lica koja zadržavaju vlasništvo nad njom i imaju licencu kompaniji. Sadržaj je zaštićen autorskim i drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Sadržaj primljen od Kompanije može se prikazati, koristiti i reprodukovati samo od pretplatnika kome je sadržaj dostupan i samo za svrhe u okviru ovog ugovora.
  • Slažete se da ne koristite sadržaj na način koji bi narušio autorsko pravo ili drugu ekskluzivnu zaštitu koja vam je pružena za rad, i potvrdite da će svaka upotreba povrede prekinuti vaša prava na privatnost u skladu sa ovim Ugovorom i takođe može dovesti do lične pravne odgovornosti pod državnom ili savezni zakon. Federalni zakon pruža stroge građanske i krivične kazne za neovlašteno reprodukovanje, distribuciju, iznajmljivanje ili digitalni prenos snimljenih zvučnih zapisa i / ili drugih zaštićenih radova pod 17 USC Odjelima 501, 506. Pravljenje neovlašćenih kopija radova zaštićenih autorskim pravima predstavlja krađu za koju možete biti odgovorni za hiljade dolara odštete. Izrada bilo kog sadržaja dostupnog na bilo kojoj mreži Peer to Peer (P2P) ili bilo kojim drugim sredstvima neovlašćenog prenosa zaštićenih ili zaštićenih dela takođe predstavlja kršenje autorskih prava. Ovaj ugovor predstavlja obaveštenje o zaštiti autorskih prava za sadržaj dostavljen putem Creative Audio / Video produkcije i svaka ilegalna upotreba može rezultirati nalazom hotimičnog kršenja autorskih prava u federalnom sudu kažnjivom novčanom kaznom do stotinu pedeset hiljada ($ 150,000) dolara po prekršajnom postupku ili drugoj težoj građanskoj ili krivičnoj odgovornosti.
  • Shvatate da je sve sadržine označene vodenim žigom sa ličnim identifikacionim brojem koji vam može slediti i da ćete biti odgovorni za bilo kakvo kopiranje ili ilegalnu distribuciju Creative Audio / Video produkcije ili sadržaja u cijelosti ili djelimično u skladu s gorenavedenim.

Termin. This Agreement commences upon your acceptance (as described above) and will end when terminated. This Agreement will be deemed to terminate immediately if you fail to comply with any material term or condition contained herein. Upon termination, your license rights end and you will no longer have access to or be able to receive the subscription content. Company reserves the right to terminate this Agreement and disable the Creative Audio/ Video Production at Company’s discretion at any time. The restrictions set out in this Agreement shall remain in force even after termination or expiration.

Odricanje od garancija. You expressly agree that use of and access to the Creative Audio/ Video Production application is at your sole risk. The content is provided on an “as is” and an “as available” basis. We do not make, and hereby disclaim, any representations or warranties regarding the Creative Audio/ Video Production, content, Company website, and/or other products and services offered through the Company or any portion thereof, express, implied or statutory, including (without limitation) implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title, non-infringement of third party rights, or any warranties arising by course of dealing or custom of trade. We make no representation or warranty that any material, content, products or services displayed on or offered through the Creative Audio/ Video Production are accurate, complete, appropriate, reliable, or timely. We also make no representations or warranties that the Creative Audio/ Video Production will meet your requirements and/or your access to and use of the service will be uninterrupted or error-free, free of viruses, malicious code, or other harmful components, or otherwise secure. Some jurisdictions do not allow the exclusion of certain warranties. Accordingly, some of the above exclusions may not apply to you.

Ograničenje odgovornosti. U najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj važećim zakonom, nijedna kompanija, njegovi davalac licence, dobavljači, partneri, podružnice ili pružaoci usluga treće strane neće biti odgovorni prema vama ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koji direktan, indirektan, slučajan, poseban, primjer, kazneni ili posljedični štete ili bilo koji drugi oblik štete na bilo koji način koji proizilazi iz ili u vezi sa ovim Ugovorom ili vašom korišćenjem Creative Audio / Video produkcije, bez obzira na oblik postupka ili osnov tvrdnje ili da li je kompanija bila ili nije upozoreni na mogućnost takve štete. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenje ili isključenje odgovornosti za slučajnu ili posledičnu štetu. Shodno tome, neka od gorenavedenih ograničenja i izuzetaka možda se ne odnose na vas.

Upotreba informacija. Ovim dajete dozvolu Kompaniji da koristi bilo koju informaciju koja potiče od vaše upotrebe Creative Audio / Video produkcije ili druge informacije prijavljene Kompaniji na bilo koji način Kompanija bira, bilo u komercijalne ili nekomercijalne svrhe.

Promjene. Kompanija zadržava pravo u bilo kom trenutku da modifikuje ovaj Ugovor i da nametne nove ili dodatne uslove ili uslove korišćenja Creative Audio / Video produkcije. Takve izmene i dodatni uslovi će biti odmah stupili na snagu i uključeni u ovaj Ugovor. Vaša nastavak korišćenja Creative Audio / Video produkcije smatraće se prihvatljivim.

Odšteta. You agree to defend, indemnify and hold us harmless against any losses, expenses, costs or damages (including our reasonable attorneys’ fees, expert fees’ and other reasonable costs of litigation or proceedings) arising from, incurred as a result of, or in any manner related to any claim or action based upon (a) your breach of, or failure to comply with, the terms and conditions of this Agreement, (b) your use of the Creative Audio/ Video Production , and/or (c) the use of the Creative Audio/ Video Production by any other person using your IDs. We may, in our discretion, participate in the defense of any such claim or action and any negotiations for its settlement or compromise. No settlement which may adversely affect our rights or obligations shall be made without our prior written approval. We reserve the right, at our own expense and on notice to you, to assume exclusive defense and control of any such claim or action and then your corresponding indemnification obligation will end.

Izbor zakona i saglasnosti na nadležnost. Ovaj sporazum uređuje se zakonima države Ohio, SAD, bez obzira na odredbe o sukobu zakona; i ovim se saglasavate na isključivu nadležnost i mjesto na federalnim i državnim sudovima u Clermont County, Ohio, USA u vezi sa svim sporovima nastalim od ili u vezi s Creative Audio / Video produkcijom. Osim toga, ovim se saglasavate na isključivu nadležnost i mjesto u takvim sudovima za bilo koju radnju koju ste započeli protiv nas (ili naših partnera).

Cjeloviti sporazum. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Company and governs your use of the Creative Audio/ Video Production, superseding any prior agreements between you and Company. You also may be subject to additional terms and conditions that may apply when you use affiliate services, third-party content, or third-party Creative Audio/ Video Production. If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, that portion shall be construed in a manner consistent with applicable law to reflect, as nearly as possible, the original intentions of the parties, and the remaining portions shall remain in full force and effect. Company’s failure to enforce any right or provisions in this Agreement will not constitute a waiver of such or any other provision. Company will not be responsible for failures to fulfill any obligations due to causes beyond its control.

SVE CUSTOM NALOGE MORAJU DOBITI SUTRA, DECEMBAR 27, 2018 NA NOON, EST kako bi garantovali blagovremenu isporuku bez nagrade.

Sva porudžbina nakon ovog roka će rezultirati RUSH FEE plus bilo kakvim ekspeditivnim FedEx naknadama.

SVE PRODAJE SU ZAVRŠNE! NIJE NAKNADA. NE IZLAZI.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna podrška: molimo vas pošaljite e-mail support@nyecountdown.com or www.NYECountdown.com. Hvala ti! Sretna Nova godina!

*** POPUSTA ***

Molimo vas da VIDEO Vaš NYE odbrojavanje ŽIVI U AKCIJI this New Year’s Eve – and send to us so we can feature you and your venue on our website and social media.

Postavite ga ovde: http://bit.ly/ClientUpload

GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!